Rannikot yhteistyössä – Koostööd üle Soome lahe

"Meri meid süödab, meri meid juodab."

    Aaltojen yhteys -projekti parantaa Suomen ja Viron vastarannoilla, pääkaupungeista itään sijaitsevien Suomenlahden rannikkokuntien ja paikallisyhteisöjen tietopohjaa sekä käynnistää yhteisiä toimia ja projekteja.

    • • Lainete ühendus -projekt parandab Soome ja Eesti vastaskallastel, pealinnadest ida pool asuvate Soome lahe rannaäärsete omavalitsuste ja kohalike organisatsioonide põhiteadmisi ning paneb aluse vastastikusele koostööle.

    Teostaja ja haldaja – Toteuttaja ja hallinnoija:
    Cursor Oy

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja se toteuttaa Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA -ohjelmaa.