Yhteystiedot – Kontaktid

Projekti on päättynyt - Projekt on lõppenud 28.02.2007

Toteutus ja hallinnointi – Vastutav teostaja ja haldaja


Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja se toteuttaa Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA -ohjelmaa.