Lehdistötiedote 20.2.2003

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi Hannu Muhonen

Aaltojen yhteys avautui yli Suomenlahden

  Suomenlahden rannikkokuntien Aaltojen yhteys -projektin ohjausryhmä on valinnut puheenjohtajakseen Hannu Muhosen, joka on Virolahden kunnanjohtaja ja Haminan tuleva kaupunginjohtaja. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ruotsinpyhtään kunnanjohtaja Risto Nieminen. Yhteistyössä on Suomen kuntia Itä-Uudeltamaalta ja Kymenlaaksosta sekä Viron puolelta Itä-Harjumaan, Länsi-Virumaan ja Itä-Virumaan kuntia.

  Kolmivuotinen, monimuotoinen hanke suuntautuu Viron EU-jäsenyyteen, jonka myötä Suomenlahdesta muodostuu unionin sisämarkkina-alue. Rannikkoseuduille tämä ei ole aivan uutta, vaan vuorovaikutuksella, kuten nk. seprakaupalla, on vuosisataiset perinteet.

  Laajaan projektiin sisältyykin yhtä aikaa tulevaisuustutkimus ja historiallinen taustaselvitys. Silakan ja viljan sijaan nyt on ajatuksena vaihtaa parhaita toimintamalleja sekä luoda kilpailukykyä ja yhteishankkeita yli Suomenlahden.

  Maantieteellisesti kohteena ovat Helsingin ja Tallinnan itäpuoliset rannikkokunnat: kaksi rannikkovyötä Suomessa ja Virossa, joiden välillä on "aaltojen yhteys". Tämä rajaus ei ole sanatarkka, vaan se kuvaa yhteenkuuluvuutta ja perustaa yhteisille toimille.

  Tieteellisten selvitysten vastuupartnereina ohjausryhmään kuuluvat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia sekä Turun Kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Edellä mainittujen ohella työhön osallistuvat Pernajan kunta, Kotkan ja Anjalankosken kaupungit, Kehittämisyhdistys Sepra, ProAgria Kymenlaakson Maaseutukeskus ja Kuggomskolan.

  Ohjausryhmässä vaikuttaa myös Viron kylien ja pikkukaupunkien liittoutuma Kodukant, joka koordinoi hanketta vastarannalla. Täysimittainen työ mahdollistuu tosin siellä vasta EU-jäsenyyden toteuduttua, jolloin projektia on tarkoitus täydentää virolaisten rahoitusosuudella. Samalla ohjausryhmään liittyvät vastaavien sikäläisten kuntien ja yhteisöjen edustajat.

  Aaltojen yhteyden vastuullinen toteuttaja on Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu, jossa sen projektipäällikkö on Pekka Linnainen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja se toteuttaa Etelä-Suomen rannikkoseudun Interreg IIIA -ohjelmaa. Hankevalvojana toimii erikoissuunnittelija Pekka Mannonen Kymenlaakson Liitosta.

Lisainfo


  Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja se toteuttaa Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA -ohjelmaa.